"Blind Music" interpretation of genius pianists legendary life

"Blind Music" interpretation of genius pianists legendary life

 Yesterday, the genius blind pianists confront the Poland "Blind Master" in Beijing in Beijing.

The film was directed by the director of the Polish director Macei Pelp Rigua, and David Ognik led the lead, adapted from the legendary experience of the genius Jazz Pianist Meiyek.

 In the film, the owner of the owner is gradually weak, and the father is abandoned, and the mother has grown up in the pavilion of the cracks.

Although there is music talent, but his piano success is full of cold eyes and ridicule. He has continuously hitting the wall, he chooses to use music to rebel the fate. Miyte’s personality that does not adhere to self-consistent with secularity, let the film are very artistic attractive.

 "Blind Music" is a re-cooperative work of Director Macey Pelp Riguo and starring David Ognik, and the two people who came to cooperate "Life so beautiful" is known as one of the most successful Polish movies in recent years. , Get a number of international film festival awards.

In the "Blind Master", David Ognik injected into the soul with exquisite acting as a character. He meticulously destroyed the life form of blind. No need to touch the audience’s emotions. Well-known music producers in Poland, Jazz piano Railade Mosd’s jaffder, let the film have a row of water, affecting people’s sounds.

Plus the director Ma Shey Pelp Rigong’s control for narrative and lens language, directly giving the audience an immersive audio-visual enjoyment. "Blind Master" has swept the Poland Migrant Film Festival won 16 nominations and 8 grand prizes, and the main competition unit was obtained, and the Golden Chicken International Video Exhibition was the most popular foreign actress award. At the premiere, the director Ma Zhiwei, the Cultural Department of the Republic of Poland, recommended that the film was a film, and the "Blind Master" is a new year of the Chinese audience. I hope everyone can read this movie can be like Miyt. The same is true, live well.

(Reporter Yuan Yunner).

40 Rental Housing Market Back to Rental Rental Legers Falling slightly year -on -year

40 Rental Housing Market Back to Rental Rental Legers Falling slightly year -on -year

In May, China’s key 40 city housing rental market showed a trend of restoration as a whole, and the transaction volume of the leasing market rebounded quickly. However, compared with last year, the demand is still weak, and the rental level has fallen the same year.

Housing rental demand is the rigid demand for urban residents.

Data pointed out that it depends on the effective epidemic prevention and control. In May, the national key 40 urban housing rental market in May showed a trend of restoration.

According to the data of the Shell Research Institute, the lease volume of the national key 40 cities in May increased by%month -on -month, and the lease transaction volume in 36 cities increased from the previous month. According to the data, in May, the transaction volume of most cities’ leasing market increased from the previous month, mainly due to the improvement of the epidemic prevention and control situation in May, and some suppressed leasing needs began to be released one after another. At the same time Market heat.

At the same time, due to the impact of the epidemic, a small number of cities have declined, or due to the centralized release of leasing demand in April and the abnormal market heat of the market, routine declines occur in May.

From the perspective of rental levels, data show that the rent level of 40 cities across the country has fallen slightly on the same year, and nearly 70 % of cities’ rents have fallen year -on -year. Data show that in May, the rental level of the national key 40 cities was RMB per square meter, and the rent index fell slightly by%month -on -month, a slight decrease of%year -on -year.

Among the 40 cities across the country, the rent of 34 cities is still lower than the same period in 2019. Among them, first -tier cities Beijing, Guangzhou, and Shenzhen are less than the same period in 2019. Looking forward to the market outlook, in the context of the improvement of the epidemic prevention and control situation, with the concentration of college graduates entering the leasing market, the information is expected that the activity of the leasing market in June will show a temperature rise. In June, more college graduates will enter the housing rental market. The demand for new leasing has increased strongly. Under the trend of the improvement of the epidemic prevention and control situation, it is expected that the leasing market will remain in June. The first -tier cities and the core cities of the metropolitan area, and the urban housing rental market of the city will significantly heat up.

Dear users, the "Chongqing" client has now been officially revised to the "New Chongqing" client. In order not to affect subsequent use, scan the QR code above and download the new version in time. High -quality content and more convenient experience, we are waiting for you in "New Chongqing"! Essence

"Fijne oliezout" op de school, is om meerdere voordelen te spelen om de nieuwe deur van het professionele onderwijs te openen

"Fijne oliezout" op de school, is om meerdere voordelen te spelen om de nieuwe deur van het professionele onderwijs te openen

"De bovenste school is om te spelen" "Ik zou liever werken, ik lees het college niet … het is ook een jaar van afstuderen, en de school is een belangrijke kwestie geworden waar veel gezinnen naartoe worden geconfronteerd. Maar voor veel mensen is de keuze van het beroepsonderwijs op veel wegen "niet vriendelijk", zelfs sommige studenten die in schoolstudenten "geen gezicht" hebben gelegd. In feite is onze beroepsonderwijs in de afgelopen jaren continu geoptimaliseerd en de meer en meer bekwame carrière-ontwikkelingskanalen, meer en meer jongeren zijn begonnen aan de vaardigheden van vaardigheden en de vaardigheden van het land.

Volgens de gegevens die zijn vrijgegeven door het ministerie van Onderwijs, tijdens het 13e vijfjarenplan, op het gebied van moderne productie, strategische opkomende industrie?n en moderne service-industrie in mijn land, meer dan 70% van de nieuwe medewerkers van de afgestudeerden van beroepsopleiding Hogescholen.

Tien jaar bomen, honderd jaar boommensen.

Om de kwaliteit van de beroepsvaardigheden verder te verbeteren, wordt het relevante topontwerp voortdurend verbeterd. In april dit jaar, de Algemene Vergadering van de Nationale Vocational Education, "ge?ntegreerd ontwerp secundair zoeken, hoger beroepsopleiding, ondergegeven beroepsonderwijs en trainingssysteem, de hervorming van ‘Three Education’," The Class Card "uitgebreid onderwijs, verbeteren de kwaliteit van het onderwijs." May , "Het 14e vijfjarenplan" Periode Onderwijs Sterk Land Promotieproject "Benadrukken" om een ??batch van boutique-colleges te cre?ren, het beroepsopleiding, de algehele kwaliteit van het hoger onderwijs, een betere ontwikkeling van de service-entiteiten. "" The Post Competition " , benadruk de alomvattende en complexiteit van talentteelt.

Onder hen verwijst "bende" naar de functiepositie, "Klasse" verwijst naar het curriculumsysteem, "tour" verwijst naar de concurrentie voor beroepsveiligheid, "het certificaat" verwijst naar het professionele vaardigheidsniveau-certificaat.

Volgens het ‘2020 China Chinational Education Quality Jaarverslag’ onlangs vrijgegeven door het Institute of Education, in 2019, waren er duizenden voltijdse secundaire beroepsonderdelen, waaronder een professioneel kwalificatiecertificaat, goed voor%. Tegelijkertijd is het effect van het spelen van de integratie van talenten in talenten en de uitvoering van de kwaliteit van de talenten, en het aantal winnaars over de internationale vaardighedenwedstrijd aanzienlijk. In 2019 bereikten de energielanden van My Country Buitenlandse Buitenlandse Technology Energy-wedstrijden 1791, die in 2018 stegen. In het licht van snelle ontwikkelingstechnologiewijzigingen en industrie-upgrades is het essentieel om meer beschikbare talenten, hoogwaardige onderwijsintegratie, samenwerking op school enterprise te bieden. In Zhejiang moedigt de regering beroepsonderwijs aan om de constructie van "realistische virtuele integratie" -cenario’s te bevorderen en ondersteunt en ondersteunt de ondernemingen in overeenstemming met 2% -3% van het totale aantal werknemers om de stage van studenten te accepteren. In Jiangxi, zullen 12 regionale onderwijs- en onderwijstrainingsbases het niveau van stagetraining in beroepscolleges verder verbeteren en stelt voor om 2,5 miljard yuan te investeren om een ??nationaal eerste beroepsonderwijs virtuele simulatie (VR)-demonstratie-trainingsbasis te bouwen, de kwaliteit te bevorderen. De kwaliteit van cultuur wordt gepromoot. In Shenzhen, Shenzhen Vocational and Technical College en Huawei, cre?er een "langetermijn" talenttrainingsmodel van "Lesgeven Symbiose".

Studenten hebben zowel studentenidentiteiten tijdens school, en via de diepgaande praktijk van ondernemingen, en hebben de identiteit van technische ervaring en certificeringingenieurs.

Voor ondernemingen vermindert dit ook de kosten van tijdkosten, kapitaalkosten en kapitaalkosten voor studenten. Het is de moeite waard om te vermelden dat in reactie op de integratie van het beroepsonderwijs, de samenwerking tussen de samenwerking tussen de school-enterprise, het verschil in samenwerking, het samenwerkingsseffect is slecht, tegenwoordig, voor de eerste keer, de herziene ontwerp-herziening van het congres van de nationale mensen Permanent Comité benadrukte opnieuw dat de entiteit van het beroepsopleiding ondernemingen voorwaardelijke bedrijven aanmoedigt om beroepsscholen en instellingen voor beroepsopleidingen te bezuinigen of gezamenlijk te organiseren.

Voor diepte-deelname aan de integratie van onderwijs, school-enterprise-samenwerking, bij het bevorderen van de kwaliteit van technische vaardigheden, en het bevorderen van het belang van belangrijke rol bij het bevorderen van de werkgelegenheid om te belonen, ondersteunen. Beroepsonderwijs is breed, en het kan zijn.

Kijk uit naar de toekomst, door de kwaliteit van de promotie, hoogwaardige ontwikkeling, beroepsonderwijs moet meer technische vaardigheden van hoge kwaliteit cultiveren, kan hard werken, grote nationale ambachtsman, voor de onderwijsketen van mijn land, talentketen en industri?le keten, innovatieve keten effectief en vervolgens stroom toevoegen.

"Number" zei dat het dorp Revitalization | Transactie Totaal 916 Enkele verkoop 6.31 miljoen yuan Guangzhou Baiyun District "Cloud Huahua City" Ran Out "Acceleration"

"Number" zei dat het dorp Revitalization | Transactie Totaal 916 Enkele verkoop 6.31 miljoen yuan Guangzhou Baiyun District "Cloud Huahua City" Ran Out "Acceleration"

 Onlangs, de "Cloud Flower Market" in het district Baiyun, Guangzhou. Volgens statistische gegevens in het landbouwplichtige landbouwgebied van Baiyun, vanaf 18:52 op 5 februari, de succesvolle transactie totalen 916 bestellingen, de omzet van 10.000 yuan, en de dagelijkse bloemen zijn verbeterd.

 Als een van de traditionele bloemenproducerende gebieden van Guangzhou, Baiyun District, wordt Baiyun getroffen door de epidemie, en er is een moeilijke tijd om twee moeilijkheden te kopen. De regering van het Districtscomité van Baiyun is angstig, innovatief denken, in de provincie, De eerste provincie "Cloud Flower Market", open online naar de bloemenboeren. Er wordt gemeld dat het district actief sterft op digitale platforms zoals Guangdong Agricultural Products "om Stavé gemoedsrust te garanderen", vertrouwt op de Guangdong One-Acre Network Technology Co., Ltd. Builds "Yun Shanghua City" -platform, uitnodigende byte kloppend , Niyun-technologie, China Mobile en andere ondernemingen gebruiken de eigen voordelen om het verkoopplatform te verhogen, de inhoud marketing te versterken, product drainage uit te voeren, e-commerce verkoop + winkel zelfverhoudingen, multi-channel multi-way promotie "cloud flower markt "soepel

 Daarnaast organiseerde Baiyun District volgens Network Sales and Annual Flower Sales, Baiyun District 30 landbouwbedrijven om in totaal 4-jarige bloem e-commerce speciale training, marketingkennis en app-platform-operationele vaardigheden aan bloemenlandbouwers uit te voeren. Gecombineerd met kenmerken van de bloemlijst organiseert het district speciale evenementen, via de distributie van elektronische kortingsbonnen, verkeersondersteuning, postaanbiedingen, enz. We zullen de "one-stop" -service van de plaats van herkomst verbeteren en de online bloemenverkoop en verpakking en uiten uw probleem. Bovendien heeft Baiyun-district ook het "Baiyun District Agricultural Rural Area over Priority Priority" uitgebracht, de promotie van de jaarlijkse bloemen, de promotie van de groep, de algemene partij-leden en kaders, mensen uit alle lagen van het leven om volgens hoge kwaliteit te kopen Naar hun eigen dagelijkse consumptiebloemen, en een groep aankoop lanceerde, waaronder een overheidsgroep gekocht op 4 februari, verkoop van 430 potten, verkoop van 10.000 yuan. (10.000).

郏 郏: Education multiplication and then speeding up the quality degree and increase

? ?: Education multiplication and then speeding up the quality degree and increase

"The new school is so beautiful!" When I came out at noon on March 10, Li Lingqi, the four (1) class of the Eight School of Ji County, and Li Lingqi said happily.

It is understood that in recent years, in recent years, Qixian is seriously implemented in education priority development strategy, and the education is the largest people’s livelihood. Since the implementation of education multiplication project in 2017, the total investment of 1.5 billion yuan, in the urban framework, new Bayi Road primary school, Xincheng Primary School, etc. 20,000 new high-quality degrees, and the new school will be equipped with various advanced teaching facilities and equipment, and select excellent teachers to teach the new school, and improve the new school to run school, effectively solve the urban area. The degree is inadequate.

At the same time, in the past five years, Jixian recruits 1774 teachers. In 2018, the total investment of billion yuan has improved the school conditions of 100 schools in the county, so that all school teaching equipment has reached a type of running school.

"In 2021, the county party committee and county government will continue to invest in real gold and silver, accelerate the speed of education multiplication project, and then invest hundreds of millions of dollars, start Bayi Middle School, Chongwen Middle School construction, and add 3,600 high-quality degrees, and build more quality The balanced basic public education service system, further responding to the beautiful expectations of the county people on quality education resources, educating the people’s satisfaction, giving gifts to the 100th Anniversary of the Party. "Ding Guo, secretary of the county party committee. (Zhang Hongyu, the propaganda department of the county and county, Zhang Hongyu, Wang Guohui,: Hou Linlin, Xu Chi).

The finals of Macau "I have a speech with the Constitution and the Basic Law" finals.

The finals of Macau "I have a speech with the Constitution and the Basic Law" finals.

People’s Daily Online, Macau, May 15th (Reporter Fuzi Mei) The 29th anniversary of the promulgation of the Macau Special Administrative Region Basic Law, the finals of the "Constitution" and "Basic Law" finals were successfully held in Macau on the 15th. The competition was co -sponsored by the Macau Basic Law Promotion Association, the Legal Affairs Bureau, the Education and Youth Development Bureau, and the Municipal Department. It aims to continue to promote the Constitution and the Basic Law to young students.

The competition first conducted writing activities on the school with the theme of the school with the theme of "Constitution" and "Basic Law" with individuals, families, schools and society ". More than 3,960 middle school students participated, of which 21 schools sent 105 students to enter the team of the speech contest. The race. Peizheng Middle School, Labor School Middle School, and Southeast School won the Gold, Silver, and Bronze Awards of the Excellent Team; Peihua Middle School, Chen Ruiqi Yongzu Middle School, Zheng Guanye Public School, Affiliated to the University of Macau Garnar Shengxin English Middle School, Yingcai School affiliated to Qijiang Middle School, and Taipaifang School won outstanding team awards. Subsequently, the team who won the excellent team award sent a representative to play in the individual finals. Twelve players expressed their sincere stories with the Constitution and the Basic Law, expressing and spreading with a variety of speech styles, reflecting the Constitution and "Constitution" and " The deep understanding and understanding of the Basic Law. Chen Anzhi, an affiliated to the University of Macau, won the championship, Cui Hetian, Affiliated Yingcai School affiliated to Xijiang Middle School, won the runner -up, Peizheng Middle School Fang Kaiyao, and the Southeast School Zhong Wanyu won the third place and the troops; Chen Anzhi, an affiliated to the University of Macau and Cui Hetian, Affiliated to Yingcai School affiliated to Yajiang Middle School; Zheng Guanying, Xia Cailian, Zhang Jiawen, Zhang Jiawen, Taipaifang School, Guo Qilin, Labor School Middle School, and Lu Leyao, an English Middle School of Gano Sanxin, Peihua Middle School Huo Qianqing, Feng Yalin of Fangzhong School in Macau, Li Guangcheng, Li Guangcheng and Chen Ruiqi Yongzhu Middle School, Wheeli Zi Lin won the second prize.

(Responsible editor: Cui Yi Ge, Chang Hong) Share let more people see it.

NASA plans to send the two to Mars for 30 days

NASA plans to send the two to Mars for 30 days

 Science and Technology Daily, Beijing, May 25 (Reporter Liu Xia) According to the US Fun Science website reported on the 24th, the National Aeronautics and Space Agency (NASA) recently announced its 30 -day preliminary plan for Double Mars surface task. NASA’s goal is to send astronauts to the surface of Mars in the late 1930s or early 40s and perform relevant scientific tasks. NASA said that this vision still faces many challenges. Even if funds and technology can be in place on time, considering the long distance between the earth and Mars, the round -trip time will be about 500 days.

In addition, gravity or lack of gravity will be a problem.

The astronauts will arrive in Mars with a few months of micro -gravity, and work under Mars’ micro -gravity (the gravity on Mars is only one -third of the earth).

NASA suggested that one of the solutions may be to allow astronauts to live in a pressing roaming car during the execution of the task. Kolt Wergel, director of NASA space architecture, said in YouTube video: "We want to maximize the level of technology, so that we can make astronauts walk better on Mars in 30 days and maximize the maximum extent Scientific research. "(Responsible editor: Dai Xiaoyu, Jiang Jie) Share more people see it.

"De snelste associate professor" Su Bingtian begonnen

"De snelste associate professor" Su Bingtian begonnen

Originele titel: "De snelste associate professor" Su Bingtian gestart op 17 november, de beroemde track and field atleten, UHD’s van de Jinan University Sports Institute, Share Experience Class in Jinan University officieel geopend, 100 studenten voelen de "Asian Flying" Style . Na Su Bingtian opende het nieuws van de uitwisseling van ervaringen klasse, het aantal kandidaten was meer dan 2.600, en 100 studenten deel aan de afsluitende college.

Het thema van het delen van de klas is over het uitvoeren van systematische extra oefeningen en ervaringen, met inbegrip van basis warming-up, sprint het delen van technologie en achteraf mighting organisatorische deel.

Su Bingtian helpt studenten voeren dynamische activatie hun lichaam door parallelle kraakpanden, links en rechts, pijl enkel poten, en andere methodes, en gids studenten dynamische flexibiliteit werkwijzen verlopen via het oude, openen en sluiten, android. The klas sfeer is heel actief.

 "Laten we eens kijken naar hoeveel meter van 9 seconden 83, kan de leerkracht oplopen tot 100 meter, kunt u uitvoeren?" Experience klasse, Su Bingtian speciaal ontworpen het "challenge 9 seconden 83".

"Nu het hele netwerk is een uitdaging 9 seconden 83, komen we ook een antwoord, zie hoeveel meter kan ran in 9 seconden 83." Su Bing Tim zei dat het doel is om belangstelling en het enthousiasme van studenten te stimuleren. "Kom op! Kom op! Sla de arm, naar voren." "Swing arm te zijn voor en na!" Elke actie punt, zal Su Bingtian persoonlijk aan te tonen, en gids, corrigeren in het proces van de studenten de praktijk. Su Bingtian zei dat het land nu pleit de baas van lichamelijke opvoeding als een atleet, moeten we een goede blik te doen;. Als leraar, als de tijd toegestaan, zal hij met de studenten in de toekomst te communiceren.

Hij hoopt om onze theoretische kennis te gebruiken om studenten te helpen, en ik hoop dat de leerlingen de leraar kan gebruiken om dingen te leren dingen te leren voor toekomstige opleiding en sport.

Su Bingtian is levendig en het delen van leuke ervaring klasse heeft veel studenten geprofiteerd, en iedereen is onhandig.

 Het is gemeld dat Jinan University zal het opzetten van Su Bing Ti Speed Research Center om te helpen meer atleten zullen met dit platform te communiceren.

(Beijing Evening News reporter Chen Jiayu) (Editor: Zhang Hua Wei, Luo Wei) Sharing meer mensen laten zien.

"Cold Fireworks" is ook het vuurwerk Shanghai politie versterking van de veiligheid van gevaarlijke goederen controle.

"Cold Fireworks" is ook het vuurwerk Shanghai politie versterking van de veiligheid van gevaarlijke goederen controle.

People’s Network Shanghai 18 november (Wang Wenjuan) Plaats een "Fairy Bar" op de verjaardagstaart en Ignite koud vuurwerk op dat moment, het is inderdaad mooier en droom dan de traditionele kaarsen. En koop een taart met de fee "van Bat", maar werd ook een veel verkeer "uithangbord" in veel netto rode cake winkels. Ik weet niet of er veel veiligheidsrisico’s achter dit.

"Cold vuurwerk" wordt ook aangeduid als koud licht vuurwerk, een gemengd vuurwerk en andere lage metaalpoeders en het koude licht rookloze vuurwerk bewerkt volgens een bepaald percentage.

Aan de oppervlakte, de koude vuurwerk zijn eenvoudig, de rook is klein, maar het is nog steeds een vuurwerk en voetzoekers, die ook een brandbaar en explosief gevaarlijke goederen.

Wanneer de "koude vuurwerk" wordt afgevoerd, de neveltuit is aan 700 à 800 graden, verbrandt het lichaam, het ontsteken van items, en dus brand veroorzaken, wat leidt tot persoonlijk letsel, en vele plaatsen hebben meer in indoor branden "koude vuurwerk" genomen brandbare materialen, dodelijke beschadigde brand ongevallen. Op 23 oktober, op basis van het vooronderzoek, de Putuo politie gestart met een gecentraliseerde rectificatie acties voor illegale verkoop van de koude vuurwerk in het hele gebied, en er is een taart winkel verkoopt "koude vuurwerk" in het rechtsgebied. Inspectie van.

Tijdens de inspectie, de meeste handelaren in beslag genomen onmiddellijk de "koude vuurwerk" van alle soorten van de voorraden bij de politie, maar er waren ook individuele handelaren te verbergen "koude vuurwerk" in de winkel buiten de winkel, geprobeerd om de straf te ontsnappen. Vond de politie illegaal verkopen van "koude vuurwerk" in de controle en de administratieve sancties werden gemaakt volgens de wet volgens de wet.

In de actie, waren er 11 verkocht gratis vuurwerk winkels en de administratieve sancties werden toegediend, en een totaal van meer dan 2.950 koude vuurwerk werden verzameld. Sinds 2009 heeft het ministerie van Openbare Veiligheid duidelijk ge?ntegreerd "koude vuurwerk" in vuurwerk en voetzoekers management, strikt toe te passen de desbetreffende bepalingen van vuurwerk en voetzoekers veiligheidsmanagement.

Op 16 februari van dit jaar heeft de Raad van State van de Raad van State verder uitgebreid het onderzoek en de deal met de "koude vuurwerk" productie en transport verkoop zoals schendingen.

In de speciale actie van "Sword No. 1", de Shanghai Public Security Bureau gezamenlijk integreerde de beheersing van gevaarlijke voorwerpen, en gestreefd krachtige maatregelen om zich te concentreren op het herstellen van de illegale productie en het transport en de verkoop van "koude vuurwerk" illegale misdaden. Aan de ene kant, uitvoerig het combineren van de relevante alarmen in de afgelopen jaren, het melden van aanwijzingen en administratief toezicht afdelingen met betrekking tot "koude vuurwerk" productie en transport verkoop aanwijzingen, aan de andere kant, veel aandacht aan verschillende sociale platforms en de grote e-commerce platforms te versterken netwerk inspectie inspanningen, "Cold Vuurwerk" "Fee" en afgeleide keywords, onderzoek en oordeel gerelateerde aanwijzingen, en uit te voeren diepgaand onderzoek van kracht. Op 24 oktober, de Openbare Veiligheid Corps kreeg een groep van cake winkels, supermarkten, briefpapier winkels van "koude vuurwerk", en organiseerde een verenigd intensieve combinatie, en ontving meer dan 6.000 "koude vuurwerk". De politie stelde dat "koude vuurwerk" behoort tot vuurwerk en voetzoekers, productie, exploitatie en transport "koude vuurwerk" moet de overeenkomstige veiligheid te verkrijgen.

De mensen moeten regelmatig producten te kopen uit de verkooppunten met vuurwerk en voetzoekers bedienen (retail) licenties, en strikt houden aan Shanghai vuurwerk en voetzoekers, opgericht in de aangewezen gebieden. Wanneer "Cold Vuurwerk" wordt geplaatst, moet de veiligheidsmaatregelen voor vuurwerk en rotjes worden genomen, en de ongelukken, zoals ongevallen hebben veroorzaakt ongelukken zoals brand. Explosieven is een grote verborgen gevaar verband met de openbare veiligheid. In de speciale actie van "Sword No. 1", Shanghai politie uitgevoerd in diepgaande ontwikkeling van "Dynamic Hidden Dynamics", tegen pistool explosieve producten, zwarte damp diesel, gebotteld vloeibaar gemaakt gas, "koude vuurwerk" en andere gevaarlijke voorwerpen, continu versterken van veiligheid controlemaatregelen, Doorgaan om hard op relevante illegale misdaden, trachten duidelijk veiligheidsrisico’s voor de stedelijke openbare veiligheid te waarborgen. (Editor: Wang Wenjuan, Han Qing) Delen Laat meer mensen zien.

"De prijs van de instant noodles? Ik ben het vergeten"

"De prijs van de instant noodles? Ik ben het vergeten"

Wacht even in de enquête.

Als er geen respons voor een lange tijd, dan kunt u deze pagina vernieuwen China New Finance februari 17 (Zuo Yuqing) heet water geweekt, plus een ham worst, ooit een zeer goedkoop en lekker klassieke match bij veel mensen. Of het nu in de weg, is het moeilijk om te werken, of werken overwerk of leren in het midden van de nacht, en de geur van de bel gezicht kan altijd een eenvoudige comfort. Echter, zoals de kosten van de grondstof is voortdurend stijgt, instant noedels bedrijven zijn begonnen om de prijzen te verhogen.

 Na 11 jaar, de instant noodles "Neus voorouder" aangekondigd dat de prijsverhoging voor kort, de Japanse kant-en-klare levensmiddelen reuzen en de Niqing eten met de naam "Nasal voorouders" aangekondigd dat het zijn belangrijkste ready-to-eat-huid zal verhogen producten vanaf 1 maart 2022. Factory prijs. Het betreffende product omvat: een kop van een kop, aan de voorkant, verpakking, kop en schalen, en de dag, Lang Wang, etc.

 Voordat de dag, is de prijs van vele Koreaanse bekende instant noedels zoals Singlatan sterk gestegen. Volgens berichten in de media, in oktober vorig jaar, de prijs van instant noodles in Zuid-Korea steeg met 11% jaar-op-jaar, dat is de grootste stijging sinds februari 2009. Instant noedels in de supermarkt. China’s nieuwe netto Zuo Yuqing foto is de reden waarom de prijs stijgt, en het garen eten interpretatie is de druk van de instabiliteit en de prijs stijgende in de aanvoer van grondstoffen.

"Niki Voedsel laatste paste de prijs van het voedsel op het vasteland van China, de prijs van het voedsel is in 2011.

"Niqing voedsel is specifiek aangegeven in de aankondiging. Meester Kong Meester Kong, in China, in het 2021-jarige grondstoffenprijzen verhoogd om de industri?le keten, en zei dat de daling van de haaruitval en kosten voor distributie steeg jaar-op -jarige, bedrijf Aandeelhouders dienen goed voor een jaar-op-jaar daling.

 Volgens het rapport onlangs vrijgegeven door Maskin Securities, de belangrijkste instant noedels van Kang Master steeg meer dan 10% na het nieuwe maanjaar, en de verkoopprijs van de unified belangrijkste moment gezicht wordt vervangen door de nieuwe verpakking. Het past ook ongeveer 12 %.

 Volgens berichten in de media, een supermarkt recruitment is van 4 yuan Yuan, een roos met ongeveer 12%. Instant noedels op een supermarkt plank.

China’s nieuwe netto Zuo Yuqing’s foto is geen informatie over de prijsverhoging en de unified customer service geeft aan dat er geen relevante situatie.

China New Finance wordt opgemerkt dat vanwege het gemak van de markt is anders, vele handelaren niet hebben aangetoond de prijsverhoging. In de voedingsindustrie analist Zhu Danpo, de kosten van instant noodles is in volledige reeks van multi-dimensionale, grondstofprijzen, menselijke kosten, beheerskosten, etc.

"Van de consument kant van de hele sector, zou deze prijsverhoging goedaardig, en de toename van 10% is ook binnen de redelijke termijn, die niet van invloed op de marketing.

"Waarom is de instant noedels niet zo geurig? Er zijn veel netizens om een bericht achter te laten voor de handige noodle prijs." De taart is al uitgegroeid tot een klein, en sommige netizens zei: "do not care".

Consumenten Xiao Yang (pseudoniem), zei tegen Zhongxin Finance, ik heb niet gegeten instant noedels voor een lange tijd. "Ik kocht een zak met vijf-jarige gestoofd rundvlees noedels. Toen ik herinnerde het, ik heb verstreken.

"Sinds de jaren 1980, het gemak van de binnenlandse instant noedels veroveren de geur van de maag van mensen, de bubbels op de groene treinen op het groene treinen, steeds een onvergetelijke herinneringen van talloze mensen.

In het tijdperk van instant noedels, de rode rosbief noedels wordt de meest klassieke smaak in de instant noodle-industrie. De oude altaar rundvlees noedels ook veel consumenten te worden, maar het verbruik is opgewaardeerd, niet de instant noedels niet lijken te blijven greep consumenten. Ze zijn maag.

 "Vroeger was ik voel dat de hete lucht van de hete lucht is echt geurig, maar ik heb altijd het gevoel vettig nadat u meer te eten.

"Xiao Yang zei dat in aanvulling op de smaak, de verandering in het transport ook haar keuze be?nvloedt." Nu is de high-speed rail is veel beter dan de groene tram, en de instant noodles in de trein niet meer nodig zijn. "Instant noedels op een supermarkt plank.

Het nieuwe netwerk van Zuo Yuqing, de kant, de kant invloed is groter, de snelle ontwikkeling van de afhaalmaaltijd industrie en meer gediversifieerd fast food producten.

Zo heeft een jaar van de verkoop van meer dan 500 miljard yuan van de slak poeder een "explosieve model" in 2021 met een persoonlijke smaak. In contrast, de verworvenheden van instant noodles reuzen zijn meer "somber".

In het midden van de 20e prestaties rapport, werd Master Kong instant gezicht daalde de omzet met een jaar-op-jaar; unified levensmiddelenbedrijf daalde de omzet met bijna 500 miljoen yuan in voedsel zakelijke ontvangsten.

 Hoewel de twee bedrijven worden toegeschreven aan de "regressie van de epidemie te Metallion Verbruik Demand". Echter, aangezien 2013, de algemene trend van de moeilijk om aan de vraag in instant noedels industrie te dekken. In het licht van uitdagingen, zijn Master Kong en Unity multi-prijsstrategie genomen, geleidelijk aantrekken high-end product lay-out, en streven ernaar om gediversifieerd verbruik met multi-smaak en multi-specifieke voldoen. Op hetzelfde moment, zowel meer aandacht besteden aan de marketing strategie?n, vaak uitdelen bekende IP, en bevordert "creatieve keuken" door middel van nieuwe media, om zo een jonge consument te trekken.

 "Met de continue superpositie van de hele nieuwe generatie van de bevolking, de consument denken volgt consumptiegedrag in de innovatie en verbetering van de industri?le eindverbruikers en iteratie.

"Zei Zhu Danpon. Hoe lang heb je niet gegeten een zeepbel?